> > Konwoje

konwojeZakres działalności naszej firmy ochroniarskiej z Gdańska nie ogranicza się do świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia, a obejmuje również profesjonalne usługi konwojowania.

Konwojowanie – szczegóły oferty

Do naszych usług należy też:

  • konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów, dokumentów itp.
  • asysta przy przewożeniu/podejmowaniu gotówki do i z banku
  • inkaso gotówki z obiektu do banku (trezora)

W naszej ofercie znajdą też Państwo:

  • stałą lub doraźną ochronę środków transportu będącego w ruchu na terenie całej RP, na przykład konwoje TIR-ów, przewóz wartości przez właściciela oraz przesyłek wartościowych oraz przesyłek wartościowych

Tym rodzajem zadań zajmują się specjalnie wyselekcjonowani, profesjonalnie przygotowani pracownicy ochrony wyposażeni w rożnego rodzaju broń bojową, indywidualny pakiet pierwszej pomocy, hełmy i kamizelki kuloodporne oraz nowoczesne środki łączności.

Możemy wykonywać konwojowanie pojazdami oznakowanymi, bądź nieoznakowanymi zachowując całkowitą dyskrecję.

Przed każdym konwojem tworzony jest profesjonalny oraz szczegółowy plan ochrony. Podczas całej trasy konwoju zachowana jest stała łączność z centrum monitorowania, co w razie zagrożenia umożliwia wysłanie dodatkowego wsparcia oraz niezwłoczne powiadomienie policji.

Usługi konwojowania i inkasa wartości pieniężnych wykonywane są zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych w transporcie - na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 Października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858).

Konwojowanie wartości pieniężnych to usługa transportu gotówki w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę, wykonywana przez przeszkolonych pracowników ochrony posiadających odpowiednie zaplecze techniczne (dostosowane do ilości przewożonych środków).

Konwojowanie materiałów niebezpiecznych oraz transportów specjalnych polega na zabezpieczeniu transportu towarów, które mogą stanowić zagrożenie lub które powinny zostać poddane odpowiednim procedurom bezpieczeństwa. W tym wypadku usługa konwojowania jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i w koordynacji ze służbami Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Policji oraz Wojskiem.

Konwojowanie dokumentów niejawnych to transport dokumentacji o charakterze zastrzeżonym, poufnym lub tajnym oraz dokumentacji stanowiącej tajemnicę służbową lub państwową. Za transport odpowiadają pracownicy biur ochrony, którzy posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające do odpowiedniego dostępu do dokumentów. Są wyposażeni w środki zabezpieczające zgodne z obowiązującymi przepisami.

Usługa asysty jest formą zabezpieczenia transportu w sytuacji, gdy pieniądze są przewożone przez pracownika zleceniodawcy do banku lub pracownika pobierającego z gotówkę z banku. Wówczas ochroniarze są odpowiedzialni za zabezpieczenie kasjera od obiektu zleceniodawcy do drzwi banku. Następnie pracownik zleceniodawcy odwożony jest do obiektu. Zgłoszenie usługi odbywa się u dyżurnego na telefonie alarmowym, który kieruje do wskazanego obiektu oznakowany pojazd patrolowy z pracownikami ochrony.

Usługa inkasa polega na pobraniu odpowiednio zabezpieczonej koperty z pieniędzmi przez załogę inkasencką i zdeponowaniu jej w trezorze banku, z którym Klient posiada podpisaną umowę o korzystanie. Usługi inkasa realizowane są według ustalonych grafików i zasad.