> > 24-patrol-interwencyjny-czyli-jaki

Patrol interwencyjny

Patrol interwencyjny – w rozumieniu przepisów – to przynajmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. Realizują oni zadania ochrony osób lub mienia (bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej) na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia.

Podstawą prawną dla takiej definicji patrolu interwencyjnego jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz uzupełniające je rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające wspomniane uprzednio rozporządzenie (Dz.U. 2013, poz. 1714). W myśl tych regulacji patrol interwencyjny może być uzbrojony w pistolety i rewolwery o kalibrze 6-12 mm, także pistolety maszynowe o tym kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

Zadania grupy interwencyjnej

Wzrost zagrożenia przestępczością kryminalną, aktami terroru czy wandalizmu coraz częściej skłania wiele osób do sięgnięcia po usługi z zakresu ochrony osobistej i ochrony mienia. Grupy interwencyjne stanowią element doraźnej ochrony osób i mienia właśnie. Ich zadaniem jest natychmiastowe podjęcie interwencji po uzyskaniu sygnału z centrum monitoringu o zaistnieniu zdarzenia na danym obszarze czy terenie obiektu. Załoga powinna dotrzeć jak najszybciej na miejsce zdarzenia i podjęcie działań w przypadku: realnego zagrożenia zdrowia lub życia osób, kradzieży i zaboru mienia lub prób zawładnięcia nim czy w przypadku utrudniania funkcjonowania danego obiektu. Do zadań grupy interwencyjnej należeć będzie również próba ujęcia sprawców na gorącym uczynku, podjęcie za nimi pościgu, zabezpieczenie i ochrona śladów zdarzenia oraz realizacja zadań prewencyjnych, a więc: patrolowanie obiektów, kontrola obiektów z ochroną stacjonarną czy asysta przy otwieraniu i zamykaniu chronionych budynków.