> > Patrole

PATROLE INTERWENCYJNE - GRUPY INTERWENCYJNE

patroleFirma GABOR Biuro Ochrony może świadczyć szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony osobistej, między innymi dzięki temu, że posiada wyspecjalizowane służby zajmujące się szybkim reagowaniem na sygnały włamania, wandalizmu, kradzieży, itp.

Patrole interwencyjne to bardzo ważne ogniwo doraźnej ochrony osób i mienia, dlatego też do grup interwencyjnych przydzielani są wyłącznie osoby zdolne wykonywać tego typu zadania z należytą starannością i zaangażowaniem. Posiadają oni licencję pracownika ochrony oraz odpowiednia wiedzę i doświadczenie.

Celem tych grup jest bezpośrednie odpieranie różnych zamachów oraz podejmowanie działań ratowniczych wobec dóbr zagrożonych w inny sposób, ujmowanie sprawców zamachów na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu oraz ochranianie śladów oraz dowodów zamachu i innych zagrożeń. Nasza firma opracowała odpowiednie procedury interwencyjne oraz system pozycjonowania patroli w terenie, gwarantujący podejmowanie szybkich interwencji.

Oprócz zadań interwencyjnych, patrole realizują również zadania prewencyjne, polegające na regularnym patrolowaniu obiektów, asystują przy otwieraniu lub zamykaniu obiektów oraz kontrolują pracowników na obiektach z fizyczną ochroną stacjonarną.

Załogi interwencyjne wyposażone są w nowoczesne środki łączności, które zapewniają stałą łączność z Centrum Monitorowania. Posiadają również indywidualny pakiet pierwszej pomocy, środki przymusu bezpośredniego, a także broń palną.