> > Bezpieczenstwo-organizacji

Proponujemy między innymi:

 • wywiad gospodarczy,
 • kontrwywiad,
 • ochronę przed atakiem socjotechnicznym,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • ochronę przed zagrożeniami zagrożeniami terrorystycznymi oraz kryminalnymi i inne.

Abstrahując od problemów ekonomicznych, istnieją zagrożenia, które mogą zniweczyć wysiłki najlepszych menadżerów, o ile odpowiednio wcześnie nie zostaną przewidziane i przygotowane metody i środki ich neutralizacji.

W działaniach rozpoznawczych może być też wykorzystany bezzałogowy statek powietrzny – Dron.

Zagrożenia:

Zagrożenia są związane z wieloma nowymi trendami rynkowymi, finansowymi, technologicznymi, a niedostrzeżenie ich w porę może doprowadzić do stagnacji w firmie.

Powodem kryzysu ekonomicznego firmy może być też nieumiejętność wykorzystania pojawiających się szans, ich niezauważanie lub strach przed podjęciem ryzyka.

Powstające plany działań nieprzyjaznych wobec firmy.

Podstawą bezpiecznego funkcjonowania firmy jest zapewnienie jej dopływu informacji.

Przedsiębiorstwo będzie realizowało założone cele, jeśli zatrudnione w nim osoby będą lojalne wobec pracodawcy. Nie będą dopuszczały się kradzieży mienia należącego do pracodawcy. Nie będą sprzedawały tajnych informacji firmowych. Nie będą działały na szkodę firmy. Zadbanie o utrzymanie odpowiedniego poziomu lojalności jest problemem wysokiej rangi.

Warto zadbać też o ochronę firmy przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym zagrożeniami kryminalnymi i terrorystycznymi.

Aby przeciwdziałać wymienionym zagrożeniom należy:

 • Gromadzić informacje zewnętrzne, istotne dla interesów firmy,
 • Chronić informacje własne, związane z firmą, kontrolować jakość personelu,
 • Fizycznie i technicznie chronić osoby i mienie firmy.

Przedmiotem bezpieczeństwa biznesu będą:

 • Problemy wywiadu gospodarczego,
 • Ochrona informacji własnej i kontrola lojalności personelu,
 • Techniczna i fizyczna ochrona osób i mienia firmy.

Priorytetem dla naszej agencji ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa optymalnego w Państwa firmie, będącego kompromisem między ryzykiem niesionym przez zagrożenia a możliwościami budżetowymi firmy. Poziom bezpieczeństwa optymalnego zostanie ustalony na podstawie rozpoznania zagrożeń i ich wnikliwej analizy.