> > Ochrona-osobista

vip

Prowadząc działalność ochroniarską, specjalizujemy się w świadczeniu usług, których celami są ochrona osobista oraz ochrona mienia. Naszymi głównymi zadaniami są zabezpieczenie życia i zdrowia oraz zapewnienie nietykalności osobistej Klientom. Realizują je doświadczeni pracownicy ze specjalistycznym wyszkoleniem i o wysokiej kulturze osobistej. Najczęściej to byli funkcjonariusze BOR, policji oraz służb specjalnych.

Pracownicy przechodzą regularne szkolenia: dwa razy w miesiącu uczestniczą w specjalistycznych kursach ze strzelania oraz taktycznej jazdy samochodem, a raz na kwartał w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących przeprowadzania działań, jakich wymagają ochrona osób oraz pomoc przedmedyczna.

Ponadto raz na pół roku nasi pracownicy zdają egzaminy z zakresu strzelania, jazdy samochodem, a także testy walki wręcz i testy sprawności fizycznej. Rozbudowany system szkoleń przekłada się na ich profesjonalizm. Dzięki temu gwarantują oni naszym Klientom bezpieczeństwo, komfort i dyskrecję.

Ochrona osobista – dlaczego warto?

Ochrona osobista to usługa, którą w niektórych sytuacjach warto zlecić profesjonalistom. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim, jeśli jesteś osobą publiczną, rozpoznawalną lub zamożną. Niestety to może narażać Cię na niepożądane reakcje ze strony osób postronnych. Jeśli się ich obawiasz, obecność wykwalifikowanego ochroniarza będzie bardzo wskazana.

Ochrona osób wymaga profesjonalnego podejścia oraz umiejętności odpowiedniej reakcji w każdej, nawet bardzo nietypowej, sytuacji. Dobry ochroniarz wie, kiedy trzymać się na uboczu, a kiedy jego interwencja jest niezbędna. Jeśli zatem szukasz właśnie takiej osoby, zachęcamy do skorzystania naszych usług. Zajmujemy się ochroną mienia, a także ochroną osobistą. Korzystając z naszego wsparcia, masz pewność, że Ty, Twoi bliscy i Twój dobytek jesteście bezpieczni, a dyskretna obecność pracownika ochrony nie wpłynie na negatywnie Wasz komfort. Jeśli potrzebujesz ochrony osobistej, współpracuj z profesjonalistami z firmy GABOR – w takich usługach nie może być miejsca na brak kompetencji i doświadczenia.

Ochrona osobista - kodeks etyczny i elementy ochrony

Pracownicy, których specjalnością jest ochrona osobista (VIP-ów), są sprawni fizycznie oraz mają umiejętność przewidywania i neutralizowania zagrożenia, a także dostosowania się do każdej sytuacji. „Oficerowie ochrony osobistej” są objęci kodeksem etycznym i zobowiązani do ścisłego przestrzegania tajemnicy z prowadzonych zadań u Zleceniodawcy.

Pracownicy naszej agencji są wyposażeni w broń palną wysokiej klasy i środki łączności najnowszej generacji. Wszystkie elementy ekwipunku i ubioru są regulowane warunkami podpisanego kontraktu.
Na profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób składa się kilka elementów:

 • działania rozpoznawcze,
 • planowanie operacji,
 • realizacja operacji,
 • działania kończące.

Przed rozpoczęciem działań jest konieczne opracowanie szczegółowego planu ochrony oraz przeprowadzenie analizy występowania różnego typu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osoby ochranianej. Celem tego rozpoznania jest dostosowanie procedur taktyczno-operacyjnych na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia o charakterze bandyckim lub terrorystycznym.

Z doświadczenia wiemy, że formy ataku mogą być różne – nie musi to być bomba, strzał, porwanie, radioaktywny „prezent” w postaci długopisu, koperta z nieznaną zawartością. Równie dobrze może to być artykuł opisujący nieudane inwestycje, niepewne interesy, życie erotyczne itp. Ochrona osobista obejmuje szereg działań, które mają na celu zagwarantowanie VIP-owi bezpieczeństwa w aspektach takich jak ochrona życia, zdrowa, nietykalność osobista, jak i ochrona mienia.

Zakres ochrony osobistej

W ramach usług ochrony osobistej mieści się też zapewnienie bezpieczeństwa w prozaicznych sytuacjach, takich jak chociażby zasłabnięcie. Co więcej, ochrona osób i mienia dotyczy zarówno ochrony VIP-a, jak i członków jego rodziny.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu ochrony osobistej stałej, jak i doraźnej.
Stała ochrona osób i mienia:

 • jest to usługa całodobowej ochrony osobistej, obejmująca zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz nietykalności osobistej.

Doraźna ochrona osób i mienia:

 • jest to rodzaj ochrony osobistej polecanej osobom, które czują się zagrożone w pojedynczych sytuacjach, np. przy kupnie samochodu czy dokonywaniu dużej transakcji finansowej,
 • obejmuje możliwość wynajęcia uzbrojonego kierowcy,
 • zależnie od oczekiwań zapewniamy możliwość wynajęcia ochroniarza bez samochodu i kierowcy lub wynajęcia ochroniarza z samochodem marki BMW serii 7, 5, Mercedes klasy C i S, Audi Q7 i Chrysler Voyager (dysponujemy też w pełni opancerzonym pojazdem).

„Oficerowie ochrony osobistej” posługują się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu minimum komunikatywnym.

Nasza agencja świadczy też usługi konwojowania oraz realizuje program „Bezpieczne dziecko”, polegający na odwożeniu i przywożeniu dzieci do i ze szkoły oraz z innych zajęć. Z naszym wyszkolonym i doświadczonym personelem mogą Państwo czuć się bezpieczni w każdej sytuacji.

 

Organizacja ochrony fizycznej

Szefem Działu Ochrony jest Dyrektor ds. Ochrony Fizycznej. Wyznacza on Specjalistę ds. Nadzoru i Kontroli (będącego kwalifikowanym pracownikiem ochrony), który jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z organizacją ochrony każdego obiektu.
Specjalista ds. Nadzoru i Kontroli zapewnienia dobór pracowników pełniących bezpośrednią ochronę obiektów, zapewnia wyposażenie ich w umundurowanie i odpowiednie środki techniczne oraz kontrolę nad właściwym wykonywaniem stawianych przed pracownikami zadań ochronnych. Pozostaje on do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę.

Do podstawowych zadań agentów ochrony należą:

 • wykonywanie obowiązków zgodnie z instrukcją ochrony obiektu
 • dokładna znajomość obowiązków na posterunku, obsługi urządzeń oraz innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń
 • pełna znajomość rozmieszczenia systemów alarmowych, instalacji przeciwpożarowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej oraz numerów telefonów ratunkowych
 • zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ochranianego obiektu, systemów zabezpieczenia, czasu pełnienia dyżurów, tras patroli, taktyki ochrony obiektu i przewozów wszelkich wartości oraz wszelkich innych wiadomości, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu lub osób w nim zatrudnionych
 • sumienne wykonywanie zadań służbowych oraz poleceń Zleceniodawcy i przełożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, ochrony jego mienia oraz osób w nim przebywających
 • utrzymywanie w pełni sprawności przydzielonego wyposażenia oraz dbania o swój wygląd zewnętrzny
 • przestrzeganie zasad należytego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków, reagowanie w sposób kulturalny, lecz stanowczy i zgodny z uprawnieniami oraz z prawem dla danej czynności, w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • wykonywanie czynności wchodzących w zakres obsługi na bramach przejazdowych oraz prawidłowości parkowania pojazdów
 • dokonywanie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego obiektu, według zasad określonych w planie ochrony obiektu
 • niezwłoczne reagowanie w przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji o zdarzeniu znamionującym popełnienie przestępstwa
 • w razie konieczności, wezwanie wsparcia pozostałych pracowników ochrony obiektu i Załogi Interwencyjnej
 • bezzwłoczne informowanie przełożonych o zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia dyżuru
 • uważne obserwowanie zachowań przebywających w rejonie posterunku interesantów oraz pracowników obiektu
 • w sytuacjach zagrożenia lub sprzyjających jego powstaniu, reagowanie w sposób zdecydowany lecz z zachowaniem zasad kultury w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • w sytuacjach koniecznych stosowanie z zachowaniem obowiązujących zasad prawnych - posiadanych środków przymusu bezpośredniego
 • natychmiastowe składanie meldunków szefowi zmiany o zaistniałych zakłóceniach pracy urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz sytuacjach zagrożenia dla obiektu i osób w nim się znajdujących
 • stosowanie się do instrukcji przeciwpożarowej w przypadku pożaru
 • bieżące prowadzenie zapisów w książce dyżurów, w porządku chronologicznym, ze wskazaniem wszystkich wykonywanych czynności, a w szczególności czynności nie wynikających z wymienionych w planie ochrony obiektu
 • współdziałanie z funkcjonariuszami właściwej, miejscowej jednostki Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa obiektu oraz porządku publicznego
 • dbanie o należyty stan przydzielonego sprzętu i wyposażenia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem

Ochrona rezydencji

Ochrona osób i mienia może też obejmować zabezpieczenie obiektów rezydencjalnych. Systemy ochrony rezydencji tworzą urządzenia zaporowe i zabezpieczenie elektroniczne. Urządzenia zaporowe to najczęściej: ogrodzenia (mur, siatka), bramy wjazdowe, drzwi o wzmocnionej konstrukcji, kraty, zamki, otwory okienne z szybami w różnych grupach odporności na zniszczenie. W zakresie zabezpieczeń elektronicznych wybór jest duży i uzależniony od możliwości finansowych osoby ochranianej.

Optymalne zabezpieczenie elektroniczne może obejmować szereg rozwiązań.

Wśród urządzeń służących do ochrony rezydencji najważniejszą grupę stanowią te przeznaczone do monitorowania. Systemy organizujące współdziałanie kamer, magnetowidów i monitorów pozwalają na stałą obserwację rezydencji i terenu przyległego oraz rejestrację obrazu.

Kolejną grupę urządzeń ochronnych stanowią bramki i pasywne detektory podczerwieni. Zasada ich działania polega na wykrywaniu zmiany promieniowania cieplnego (w zakresie dalekiej podczerwieni) jak czujnik, którego sygnał elektryczny jest analizowany przez układ elektroniczny. Warto też zainwestować w elektroniczne urządzenia sygnalizujące zagrożenie pożarowe.

Przykładem urządzeń pozwalających na wczesne wykrycie pożaru są:

 • detektory jonizacyjne, które reagują na wszystkie rodzaje dymu,
 • detektory optyczne - wykrywające tylko obecność dymów widzialnych,
 • czujniki temperatury reagujące na podwyższoną temperaturę.

Organizując usługi z zakresu ochrony mienia, trzeba przewidzieć wszystkie zagrożenia będące wynikiem bezpośrednich lub pośrednich działań ludzkich. Przede wszystkim należy odciąć dostęp osób niepowołanych od osoby ochranianej. Wszystkie drogi dostępu do danej osoby powinny być zabezpieczone przez służbę ochrony.

W wypadku osób pieszych można zastosować system weryfikacji. Problem pojazdów można rozwiązać, zabraniając im wjazdu na teren rezydencji. Mogą one być pozostawione na parkingu, poza jej obszarem. Pracownicy ochrony nadzorują bezpieczeństwo rezydencji i osoby ochranianej, przebywając w punkcie dowodzenia (dozoru).

Do ich zadań należą:

 • monitorowanie urządzeń alarmowych i elektronicznych,
 • badanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa,
 • utrzymywanie kontaktu z pracownikami ochrony pełniącymi funkcje na posterunkach,
 • kontrolowanie gości odwiedzających rezydencję,
 • weryfikowanie ich nazwisk,
 • sprawdzanie paczek i innych dostaw do rezydencji,
 • sprawdzanie obwodu rezydencji kamerami telewizji zamkniętej lub patrolem lotnym.

Punkt dowodzenia, aby spełniał swoje funkcje, musi zostać wyposażony w telewizję zamkniętą (monitoring), system alarmowy, telefon, książkę rejestrową, przenośną radiostację, mapę otaczającego terenu, ręczne wykrywacze metalu itp. Zawsze przynajmniej jeden pracownik ochrony powinien przebywać w rezydencji przez całą dobę, aby monitorować alarmy i zapewnić wstęp jedynie osobom upoważnionym. Pełni on służbę w miejscu zwanym punktem dowodzenia. Takie miejsce dozoru jest samodzielnym pomieszczeniem zlokalizowanym w najbliższym otoczeniu budynku głównego rezydencji (budynek gospodarczy itp.).

Bardzo ważną częścią ochranianej rezydencji jest tzw. „bezpieczne schronienie”. Takim miejscem może być odpowiednio przystosowany schron w piwnicy lub sypialnia usytuowana na wyższych kondygnacjach rezydencji. Pomieszczenie to stanowi tymczasowe schronienie dla osoby ochranianej i rodziny, kiedy potrzebny jest dodatkowy czas, aby inni pracownicy ochrony (lub Policja) zareagowali na atak.

Specyfika ochrony osób i obiektu (rezydencji) generalnie nie odbiega od standardu, jednakże z uwagi na jej charakter działania te są nacechowane dyskrecją, taktem i kulturą oraz dużym profesjonalizmem naszych pracowników.