> > Ochrona-mienia

Usługi firmy obejmują również działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. Można nam również powierzyć zadanie niedopuszczenia do wtargnięcia osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona mienia to usługa, którą bardzo chętnie wybierają nasi klienci. Włamania i kradzieże niestety zdarzają się często, szczególnie w przypadku obiektów zlokalizowanych na uboczu – na przykład domów pod miastem. W takiej sytuacji warto poprawić bezpieczeństwo, zlecając ochronę mienia profesjonalistom.

Jednak nie tylko domy jednorodzinne mogą być narażone na grabież. Z usług ochroniarskich warto skorzystać także, jeśli prowadzisz zakład produkcyjny, magazyn czy skład materiałów budowlanych. Takie miejsca mogą budzić zainteresowanie potencjalnych złodziei, a straty w wyniku kradzieży mogą być znaczne. Zlecając nadzór nad mieniem wykwalifikowanej firmie świadczącej usługi ochrony mienia, zapewnisz swojemu obiektowi bezpieczeństwo i zminimalizujesz ryzyko utraty majątku.

Naszymi atutami są przede wszystkim szybkie działania w reakcji na wykryte zagrożenie, profesjonalne działanie, zgodne z wszelkimi procedurami, a także nowoczesne systemy monitorowania i rozbudowana flota pojazdów służbowych.

Przeczytaj, na czym dokładnie polega usługa ochrony mienia, a jeśli masz pytania, z przyjemnością na nie odpowiemy.

Zabezpieczanie mienia – jak to robimy?

Na początku każdego zlecenia następuje kompleksowa i profesjonalna ocena zagrożeń, jakie mogą wystąpić w ochranianym obiekcie. Tworzymy przy tej okazji szczegółowy plan ochrony. Zabezpieczenie powierzonego mienia odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.) o ochronie osób i mienia. Ochrona mienia jest prowadzona przez pracowników, którzy mają licencję pierwszego i drugiego stopnia oraz duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań. Agenci ochrony są jednolicie i estetycznie umundurowani oraz wyposażeni w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracownik ochrony ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony patrolu interwencyjnego z załogą wyszkoloną do neutralizowania tego typu zdarzeń. Wszelkie działania prowadzone w ochranianym obiekcie są nadzorowane przez Wewnętrzny System Kontroli. Gwarantuje on, że nasze usługi pozostają na najwyższym poziomie. Ochrona fizyczna jest nieodzownym i podstawowym elementem każdego systemu ochrony mienia.

Najwyższe standardy usług to dla nas priorytet. Dbamy o profesjonalne przygotowanie skutecznego planu ochrony, dokładną weryfikację pracowników, szkolenia i efektywną kontrolę. Dobra współpraca poszczególnych pionów firmy to wynik umiejętności i brak rutynowego traktowania poszczególnych zagadnień i zadań przez naszą kadrę. Skuteczny plan ochrony to efekt doświadczenia jego autorów, wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz właściwej diagnozy zagrożeń.

Zapraszamy do nawiązania współpracy klientów indywidualnych, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji – działamy kompleksowo.