> > Konwoje

konwoje

Doświadczona agencja, które rozwija działalność w branży ochroniarskiej, może zaoferować szeroki zakres usług. Dzięki temu zapewnia Klientom kompleksową obsługę zarówno sytuacjach doraźnych, jak i w formie stałej współpracy. Wybór tej samej firmy do zabezpieczania domu mieszkalnego czy odwożenia dzieci do szkoły budzi większe zaufanie i zwiększa pewność rzetelnego wykonywania zadań.

Z tego powodu zakres działalności naszej firmy ochroniarskiej z Gdańska nie ogranicza się do świadczenia usług detektywistycznych czy z zakresu ochrony osobistej i mienia, ale obejmuje również profesjonalne usługi konwojowania.

Konwojowanie - szczegóły oferty

Usługi konwojowania są przeznaczone dla tych osób i firm, które chcą przetransportować cenne precjoza czy środki pieniężne, narażone na kradzież przez osoby trzecie. Przewóz wartościowych przesyłek wiąże się też z zagrożeniem dla pracownika, który może być obiektem napadu z następstwem utraty zdrowia, a nawet życia. Dzięki naszym konwojentom pieniądze lub kosztowności są przewożone pod specjalnym nadzorem i w odpowiednich pojazdach.

Oferowane przez nas usługi konwojowania obejmują:

  • konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów, dokumentów itp.
  • asystę przy przewożeniu/podejmowaniu gotówki do i z banku
  • inkaso gotówki z obiektu do banku (trezora)

W ofercie znajdą też Państwo:

  • stałą lub doraźną ochronę środków transportu będących w ruchu na terenie całej RP, na przykład konwoje TIR-ów, przewóz wartości przez właściciela oraz przesyłek wartościowych oraz przesyłek wartościowych

Tym rodzajem zadań zajmują się specjalnie wyselekcjonowani, profesjonalnie przygotowani pracownicy ochrony wyposażeni w rożnego rodzaju broń bojową, indywidualny pakiet pierwszej pomocy, hełmy i kamizelki kuloodporne oraz nowoczesne środki łączności.

Usługi konwojowania możemy wykonywać pojazdami oznakowanymi bądź nieoznakowanymi, zachowując całkowitą dyskrecję.

Konwojowanie - podstawa prawna

Przed każdym konwojem jest tworzony profesjonalny oraz szczegółowy plan ochrony. Podczas całej trasy konwoju jest zachowana stała łączność z centrum monitorowania. W razie zagrożenia umożliwia ona wysłanie dodatkowego wsparcia oraz niezwłoczne powiadomienie policji.

Usługi konwojowania i inkasa wartości pieniężnych są wykonywane zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych w transporcie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858).

Charakterystyka usług

Konwojowanie wartości pieniężnych to usługa transportu gotówki w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę, wykonywana przez przeszkolonych pracowników ochrony posiadających odpowiednie zaplecze techniczne (dostosowane do ilości przewożonych środków).

Konwojowanie materiałów niebezpiecznych oraz transportów specjalnych polega na zabezpieczeniu transportu towarów, które mogą stanowić zagrożenie lub które powinny zostać poddane odpowiednim procedurom bezpieczeństwa. W tym wypadku usługa konwojowania jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i w koordynacji ze służbami Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Policji oraz Wojskiem.

Konwojowanie dokumentów niejawnych to transport dokumentacji o charakterze zastrzeżonym, poufnym lub tajnym oraz dokumentacji stanowiącej tajemnicę służbową lub państwową. Za transport odpowiadają pracownicy biur ochrony, którzy posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające do odpowiedniego dostępu do dokumentów. Są wyposażeni w środki zabezpieczające zgodne z obowiązującymi przepisami.

Usługa asysty jest formą zabezpieczenia transportu w sytuacji, gdy pieniądze są przewożone przez pracownika zleceniodawcy do banku lub pracownika pobierającego z gotówkę z banku. Wówczas ochroniarze są odpowiedzialni za zabezpieczenie kasjera od obiektu zleceniodawcy do drzwi banku. Następnie pracownik zleceniodawcy odwożony jest do obiektu. Zgłoszenie usługi odbywa się u dyżurnego na telefonie alarmowym, który kieruje do wskazanego obiektu oznakowany pojazd patrolowy z pracownikami ochrony.

Usługa inkasa polega na pobraniu odpowiednio zabezpieczonej koperty z pieniędzmi przez załogę inkasencką i zdeponowaniu jej w trezorze banku, z którym Klient posiada podpisaną umowę o korzystanie. Usługi inkasa realizowane są według ustalonych grafików i zasad.