> > Konwoje

konwoje

Doświadczona agencja, które rozwija działalność w branży ochroniarskiej, może zaoferować szeroki zakres usług. Dzięki temu zapewnia Klientom kompleksową obsługę zarówno sytuacjach doraźnych, jak i w formie stałej współpracy. Wybór tej samej firmy do zabezpieczania domu mieszkalnego czy odwożenia dzieci do szkoły budzi większe zaufanie i zwiększa pewność rzetelnego wykonywania zadań.

Z tego powodu zakres działalności naszej firmy ochroniarskiej z Gdańska nie ogranicza się do świadczenia usług detektywistycznych, ale obejmuje również profesjonalne usługi konwojowania.

Konwojowanie to usługa przydatna zawsze wtedy, kiedy chcesz przewieść znaczną sumę gotówki lub jakiekolwiek cenne przedmioty, które mogą być narażone na kradzież. Ze wsparcia profesjonalnych ochroniarzy korzystają banki, sklepy czy instytucje, które regularnie przewożą gotówkę pomiędzy dwiema lokalizacjami. Transport pieniędzy przez osobę nieprzygotowaną do działania w sytuacji zagrożenia jest bardzo ryzykowny. Cenne przedmioty czy gotówka mogą w łatwy sposób paść łupem złodziei, co powoduje nie tylko wymierne straty finansowe, ale stanowi poważne zagrożenie dla pracownika.

Dlatego właśnie usługi konwojowania warto powierzać profesjonalistom. Są to osoby nie tylko wyposażone w odpowiedni sprzęt taktyczny (czyli między innymi broń bojową, kamizelki kuloodporne czy hełmy), ale przede wszystkim bardzo dobrze przeszkolone. Dzięki temu podczas wykonywania usługi konwojowania są przygotowane na mogące wystąpić zagrożenia i doskonale wiedzą jak postępować w wypadku ich zaistnienia.

Firma GABOR oferuje konwojowanie w ramach usługi stałej, jak również doraźnej. Oznacza to, że możesz zlecić nam zabezpieczenie transportu także jednorazowo.

Konwojowanie - szczegóły oferty

Usługi konwojowania są przeznaczone dla tych osób i firm, które chcą przetransportować cenne precjoza czy środki pieniężne, narażone na kradzież przez osoby trzecie. Przewóz wartościowych przesyłek wiąże się też z zagrożeniem dla pracownika, który może być obiektem napadu z następstwem utraty zdrowia, a nawet życia. Dzięki wsparciu wyszkolonych konwojentów pieniądze lub kosztowności są przewożone pod specjalnym nadzorem i w odpowiednich pojazdach.

Oferowane przez nas usługi konwojowania obejmują:

  • konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów, dokumentów itp.
  • asystę przy przewożeniu/podejmowaniu gotówki do i z banku
  • inkaso gotówki z obiektu do banku (trezora)

W ofercie znajdą też Państwo:

  • stałą lub doraźną ochronę środków transportu będących w ruchu na terenie całej RP, na przykład konwoje TIR-ów, przewóz wartości przez właściciela oraz przesyłek wartościowych oraz przesyłek wartościowych

Tym rodzajem zadań zajmują się specjalnie wyselekcjonowani, profesjonalnie przygotowani pracownicy ochrony wyposażeni w rożnego rodzaju broń bojową, indywidualny pakiet pierwszej pomocy, hełmy i kamizelki kuloodporne oraz nowoczesne środki łączności.

Usługi konwojowania możemy wykonywać pojazdami oznakowanymi bądź nieoznakowanymi, zachowując całkowitą dyskrecję.

Potrzebujesz wsparcia podczas transportu cennych przedmiotów? Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły.

Konwojowanie - podstawa prawna

Przed każdym konwojem jest tworzony profesjonalny oraz szczegółowy plan ochrony. Podczas całej trasy konwoju jest zachowana stała łączność z centrum monitorowania. W razie zagrożenia umożliwia ona wysłanie dodatkowego wsparcia oraz niezwłoczne powiadomienie policji.

Usługi konwojowania i inkasa wartości pieniężnych są wykonywane zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych w transporcie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858).

Charakterystyka usług

Konwojowanie wartości pieniężnych to usługa transportu gotówki w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę, wykonywana przez przeszkolonych pracowników ochrony posiadających odpowiednie zaplecze techniczne (dostosowane do ilości przewożonych środków).

Konwojowanie materiałów niebezpiecznych oraz transportów specjalnych polega na zabezpieczeniu transportu towarów, które mogą stanowić zagrożenie lub które powinny zostać poddane odpowiednim procedurom bezpieczeństwa. W tym wypadku usługa konwojowania jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i w koordynacji ze służbami Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Policji oraz Wojskiem.

Konwojowanie dokumentów niejawnych to transport dokumentacji o charakterze zastrzeżonym, poufnym lub tajnym oraz dokumentacji stanowiącej tajemnicę służbową lub państwową. Za transport odpowiadają pracownicy biur ochrony, którzy posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające do odpowiedniego dostępu do dokumentów. Są wyposażeni w środki zabezpieczające zgodne z obowiązującymi przepisami.

Usługa asysty jest formą zabezpieczenia transportu w sytuacji, gdy pieniądze są przewożone przez pracownika zleceniodawcy do banku lub pracownika pobierającego z gotówkę z banku. Wówczas ochroniarze są odpowiedzialni za zabezpieczenie kasjera od obiektu zleceniodawcy do drzwi banku. Następnie pracownik zleceniodawcy odwożony jest do obiektu. Zgłoszenie usługi odbywa się u dyżurnego na telefonie alarmowym, który kieruje do wskazanego obiektu oznakowany pojazd patrolowy z pracownikami ochrony.

Usługa inkasa polega na pobraniu odpowiednio zabezpieczonej koperty z pieniędzmi przez załogę inkasencką i zdeponowaniu jej w trezorze banku, z którym Klient posiada podpisaną umowę o korzystanie. Usługi inkasa realizowane są według ustalonych grafików i zasad.