> > Monitoring

patrolGABOR Biuro Ochrony oferuje profesjonalne usługi ochrony mienia i osób, w tym 24-godzinny monitoring wraz z obsługą uzbrojonego patrolu interwencyjnego.

W razie napadu, sabotażu, włamania, kradzieży, pożaru jak również usterki Centrum Monitorowania oraz konieczności udzielenia pomocy medycznej, operator stacji monitoringu natychmiast powiadamia uzbrojony patrol interwencyjny o zaistniałym zdarzeniu. Wówczas zadaniem pracowników agencji jest jak najszybsze dotarcie do zagrożonego obiektu. Operator stacji monitoringu poinformuje o zagrożeniu stosowne służby: policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną, a także osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.

Monitoring obiektów – dlaczego warto?

Monitoring jest jedną z najskuteczniejszych i najtańszych metod zabezpieczenia obiektu. W skład systemu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do stacji monitorowania.

Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie dozorowanych stref.

Monitoring jest bardzo skuteczną formą zabezpieczania mienia przed kradzieżą i dewastacją. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak i w firmach, instytucjach, a także na terenach, które są narażone na ingerencję osób postronnych. Monitoring bardzo często wchodzi w skład ochrony mienia, ponieważ pozwala na bardzo szybkie wykrycie zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań.

Co więcej, montaż instalacji monitorującej działa także prewencyjnie. Obecność kamer skutecznie zniechęca osoby postronne do wejścia na teren prywatny lub podejmowania szkodliwych działań. Ważną zaletą monitoringu są niskie koszty instalacji. Zlecając nam taką usługę, masz pewność, że obszar, który obejmują kamery, jest stale nadzorowany, a w razie wystąpienia zagrożenia, pracownicy podejmują odpowiednie kroki. Najczęściej polegają one na skierowaniu na miejsce patrolu interwencyjnego.

Zachęcamy do skorzystania z oferty monitoringu oraz możliwości bezpłatnego podłączenia posiadanego przez Państwa systemu bezpieczeństwa do Centrum Monitoringu GABOR.

Pracownicy załóg interwencyjnych są umundurowani, są wyposażeni w nowoczesne środki łączności, broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. Są specjalnie wyselekcjonowani spośród wielu osób zdolnych wykonywać tego typu zadania.