> > Monitoring

patrolGABOR Biuro Ochrony oferuje profesjonalne usługi ochrony mienia i osób, w tym 24-godzinny monitoring wraz z obsługą uzbrojonego patrolu interwencyjnego.

W razie napadu, sabotażu, włamania, kradzieży, pożaru jak również usterki Centrum Monitorowania oraz konieczności udzielenia pomocy medycznej, operator stacji monitoringu natychmiast powiadamia uzbrojony patrol interwencyjny o zaistniałym zdarzeniu. Wówczas zadaniem pracowników naszej agencji ochrony będzie jak najszybsze dotarcie do zagrożonego obiektu. Operator stacji monitoringu poinformuje o zagrożeniu stosowne służby: policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną, a także osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.

Monitoring jest jedną z najlepszych i najtańszych metod zabezpieczenia obiektu. W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do stacji monitorowania.

Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie dozorowanych stref.

Zachęcamy do skorzystania z oferty monitoringu oraz możliwości bezpłatnego podłączenia posiadanego przez Państwa systemu bezpieczeństwa do Centrum Monitoringu GABOR.

Pracownicy załóg interwencyjnych są umundurowani, posiadają nowoczesne środki łączności, posiadają broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. Są specjalnie wyselekcjonowanymi spośród wielu osób zdolnych wykonywać tego typu zadania.