> > 27-konwojowanie-czyli-jak-bezpiecznie-przewiezc-gotowke

jak przewieźć gotówkę

Współcześnie większość działań finansowych odbywa się w sposób elektroniczny, w tzw. obrocie bezgotówkowym. Niemniej jednak nadal nie mniej często dochodzi do transakcji z użyciem gotówki. Z tego też powodu bardzo wiele firm działających w różnych dziedzinach musi wcześniej czy później przetransportować zgromadzone pieniądze np. do banku. Samodzielny przewóz środków pieniężnych przez niedoświadczone osoby i w nieprzystosowanym do tego pojeździe byłby skrajnie niebezpieczny. W takich przypadkach warto skorzystać z profesjonalnych usług konwojowania. Konwojowanie i inkaso to najlepsze sposoby na przewóz gotówki w sposób bezpieczny, sprawny i zgodny z przepisami prawa.

Specyfika konwojowania i inkaso

Przewóz dużych ilości firmowych pieniędzy to spore ryzyko, zarówno dla środków finansowych, jaki i dla osoby, której powierzono to zadanie. Nie zaleca się transportowanie większym sum pieniędzy na własną rękę. Nawet przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa i ostrożności mogą przytrafić się nieoczekiwane sytuacje. W takich okolicznościach należy zwiększyć zakres ochrony, korzystając z profesjonalnych usług firm specjalizujących się w konwojowaniu.

Konwojowanie polega na przewożeniu gotówki, a także innych wartości niepieniężnych, np. papierów wartościowych, przedmiotów wysokiej wartości itp., pod nadzorem profesjonalnych pracowników ochrony w odpowiednio przystosowanym do tego pojeździe. Konwojenci są odpowiednio przeszkoleni, posiadają wszelkie konieczne umiejętności oraz specjalistyczny sprzęt (broń palna, hełmy, kamizelki kuloodporne, środki łączności radiowej itd.).

Podczas konwojowania wykorzystywane są również specjalnie przystosowane do tego celu pojazdy, które posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.

Inkaso jest to jedna z form transportu chronionej przesyłki. Polega ona na tym, że nikt z osób zlecających ani też upoważnionych przez niego nie bierze udziału w konwojowaniu. Konwojenci odbierają gotówkę za pokwitowaniem w wyznaczonym miejscu (np. siedzibie firmy), a następnie przewożą ją i przekazują w wyznaczonym miejscu docelowym (np. w banku). W praktyce inkaso jest najczęściej realizowaną usługą konwojowania.