> > 31-zakres-dzialan-prywatnego-detektywa

Prywatny detektyw

 

Praca prywatnych detektywów do najłatwiejszych nie należy. Skąd takie stwierdzenie? Przede wszystkim bardzo często zleceniodawcy zgłaszają się do nich w przypadkach, gdy już wszystkie inne środki i inne możliwości działań zostały wyczerpane, przykładowo, gdy policja nie rozwiązała sprawy. Z drugiej strony bardzo często muszą interweniować w sytuacjach konfliktowych lub niejasnych, w których od ich zebranego materiału decyduje rozwiązanie sprawy.

Z drugiej strony jednak należy pamiętać, że najczęściej ich praca nie wygląda tak, jak przedstawione jest to w serialach telewizyjnych czy filmach. W rzeczywistości prywatny detektyw musi działać skutecznie, dyskretnie, ale zawsze w granicach prawa i swoich uprawnień.

 

Na czym polegają profesjonalne usługi detektywistyczne?

 

Usługi detektywistyczne to zgodnie z ustawą z dn. 6 lipca 2001 r. wszelkie czynności polegające na zdobywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Zawsze są one realizowane na podstawie wcześniej sporządzonej pisemnej umowy pomiędzy detektywem a zleceniodawcą.

Podczas swoich działań prywatny detektyw gromadzi przede wszystkim informacje. Warto przy tym pamiętać, że nie może on ani korzystać ze środków technicznych czy metod wykorzystywanych przez policję, czy wojsko, ani nie powinien wykonywać typowych dla tych organów czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jest to zabronione prawnie, więc gdyby ten zakaz został złamany, detektywowi groziłaby kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

W praktyce jednak zakres działań prywatnego detektywa może być bardzo szeroki. Niekiedy do zadań detektywa należy odnalezienie zaginionej osoby, ale znacznie częściej musi on sprawdzić wiarygodność informacji, zgromadzić określone informacje na temat osób lub firmy, odnaleźć ukryte mienie itd. Są to wyłącznie przykłady realizowanych przez detektywów zleceń, ponieważ w praktyce zakres ich działań jest znacznie szerszy. Po przeprowadzonym śledztwie detektyw rozlicza się ze swojego dochodzenia przed zleceniodawcą. Najczęściej odbywa się to poprzez specjalne sprawozdanie sporządzane przez detektywa. Często takie sprawozdanie wykorzystywane jest w sądzie jako dowód.

My jako firma GABOR Biuro Ochrony nie wykonujemy działań z zakresu detektywistyki, lecz współpracujemy z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.