> > 32-jakie-uprawnienia-ma-pracownik-ochrony

Ochroniarz

 

Celem biura ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, ich mieniu oraz posiadłościom. Aby pracownicy ochrony skutecznie wykonywali swoje zadania, przysługują im prawa. Zachęcamy do przeczytania tekstu, który przybliża, jakie uprawnienia posiadają agenci ochrony.

 

Pracownik ochrony i przepisy prawne

Pracownik ochrony powinien zapobiegać zagrożeniom i minimalizować sytuacje ryzykowne. Wyróżniający go strój – mundur oraz okazywana legitymacja nie powinny budzić zastrzeżeń co do pełnionej przez niego funkcji. Gdy pracownicy ochrony wykonują obowiązki służbowe, mogą korzystać z uprawnień, które precyzuje rozdział 6 (art.36-42) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1099). Za ich przekroczenie ponoszą odpowiedzialność karną. Chcąc podobnych sytuacji uniknąć, biuro ochrony prowadzi własną kontrolę ich działań.

 

Uprawnienia pracowników ochrony

Podczas wypełniania obowiązków związanych z ochroną osób czy mienia agent ochrony ma prawo do:

  • Ustalenia poprzez skontrolowanie pozwoleń lub przepustek, czy osoby przebywające w obiekcie lub w obrębie terenu mają do tego prawo, w tym celu może też je wylegitymować.
  • Wezwania osób przebywających w patrolowanym przez niego miejscu do opuszczenia go, jeśli nie mają do tego uprawnień bądź zakłócają porządek.
  • Ujęcia jednostek stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub chronionego mienia oraz natychmiastowego przekazania ich policji.
  • Zastosowania środków przymusu bezpośredniego (kajdanek, paralizatora) jeśli ktoś zagraża ochranianemu mieniu lub przypuszcza atak na pracownika ochrony.
  • Użycia broni palnej, gdy w obrębie chronionego budynku lub terenu ktoś dokonuje zamachu lub zmierza do jego uskutecznienia, czym zagroziłby:
  • życiu lub zdrowiu agenta ochrony bądź innej osoby,
  • bezpieczeństwu obiektów, urządzeń lub terenu,
  • mieniu przy ewidentnym bezpośrednim zagrożeniu życia czy zdrowia pracownika ochrony lub drugiej osoby.
  • Wolno agentowi ochrony użyć broni palnej, gdy ktoś usiłuje mu odebrać jego broń lub gdy mimo wezwania nie porzuca broni, materiału wybuchowego lub niebezpiecznego przedmiotu. Ochrona może oddać strzał ostrzegawczy lub by wezwać pomoc bądź zaalarmować.
  • Użycie broni poza ochranianym obiektem czy terenem: oddanie strzały ostrzegawczego, wezwanie pomocy, zaalarmowanie, zapewnienie bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia ujętej osoby.