> > 33-na-czym-polega-ochrona-mienia

Prowadzenie działalności gospodarczej i wzbogacanie się często determinuje konieczność wprowadzenia dodatkowej ochrony. Przedsiębiorcy decydują się na takie indywidualną ochronę mienia, ponieważ mają poczucie, że reakcja odpowiednich służb w razie zagrożenia może okazać się niewystarczająca. Zabezpieczenie mienia występuje zazwyczaj równolegle z ochroną osób. Jest to ważne, ponieważ często na terenie chronionego obiektu znajdują się ludzie, którzy mogliby ucierpieć w wyniku ataku. 

Podstawowe cele ochrony mienia

W przypadku przedsiębiorstw, sklepów oraz budynków instytucji ochrona mienia koncentruje się na bezpośredniej ochronie fizycznej. Ochrona może mieć charakter ciągły lub doraźny, czyli przy okazji konkretnych wydarzeń, np. imprez okolicznościowych. Drugim podstawowym elementem jest monitoring systemów alarmowych z centrali systemów alarmowych. W tym przypadku pomoc nadchodzi w momencie uruchomienia się alarmu. 

Usługi wchodzące w skład ochrony mienia

Tym, co jest najbardziej fundamentalne dla osoby, która oddaje swoje mienie pod ochronę, jest przeciwdziałanie powstawaniu szkód, wynikających z np. wtargnięcia na dany teren. Wybrane agencje mają również prawo do dokonywania zatrzymań obywatelskich sprawców włamań, kradzieży, napaści itp. Nierzadko służby zajmujące się tą działalnością zapewniają system elektroniczny do monitorowania obiektu oraz podejmują się jego konserwacji. 

Kto korzysta z usług ochrony mienia?

Z usług firm ochroniarskich korzysta duża liczba podmiotów, począwszy od właścicieli sieci handlowych, obiektów hotelowych, stacji benzynowych, zakładów produkcyjnych i przedsiębiorców. Na taką ochronę może się zdecydować każda osoba, która posiada duży majątek, który chce zabezpieczyć. Firma, która podejmuje się takich działań, powinna dysponować odpowiednią koncesją na świadczenie usług ochrony mienia. Najlepszą legitymacją do takiej działalności jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.