> > 35-5-cech-dobrej-firmy-ochroniarskiej

Coraz więcej osób prywatnych, ale również przedsiębiorców korzysta z usług firm ochroniarskich, ponieważ chcą zabezpieczyć swoje mienie i mieć pewność, że podczas ich nieobecności dom lub nieruchomość będzie bezpieczna. Na rynku funkcjonuje wiele firm świadczących tego typu usługi. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą.

Charakterystyka firmy ochroniarskiej

Firmy ochroniarskie działające w Polsce zajmują się ochroną osób i mienia, a ich działalność może mieć formę stałą lub doraźną. Do zadań pracowników ochrony należy zazwyczaj ochrona sklepów wielkopowierzchniowych, domów jednorodzinnych, firm, ochrona imprez okolicznościowych oraz ważnych osobistości. Jednak do zadań firmy ochroniarskiej należy wiele innych czynności jak dozór sygnałów, które są gromadzone i przetwarzane przez urządzenia elektroniczne, konwojowanie pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów, zabezpieczanie techniczne i montaż systemów alarmowych. Większość firm ochroniarskich ma znacznie bardziej okrojoną ofertę świadczonych usług. Bardzo dobrze. Wiadomo, że im większą liczbą obszarów zajmuje się firma, tym jakość świadczonych usług może być mniejsza. Dlatego szukając dobrej firmy ochroniarskiej, warto wybrać taką, która świadczy usługi w okrojonym zakresie. Tylko duże firmy ochroniarskie mogą pozwolić sobie na zaoferowanie klientom wszystkich form ochrony, co może wiązać się z większymi kosztami za poszczególne usługi.

Cechy dobrej firmy ochroniarskiej

Funkcjonowanie firmy ochroniarskiej wymaga uzyskania koncesji z wyjątkiem firmy, która oferuje wyłącznie zabezpieczenie techniczne. Wtedy firma nie musi posiadać koncesji na prowadzoną działalność. Jednak firma taka, nie może działać w obszarach związanych z interesem gospodarczym państwa i bezpieczeństwem publicznym. Dlatego, jeśli chcemy mieć pewność, że firma, z którą podpisujemy umowę działa legalnie oraz we wszystkich obszarach warto sprawdzić, czy posiada koncesję. Za dobrą firmę ochroniarską możemy uznać taką, która ma również doświadczenie. Nie warto powierzać ochrony mienia przypadkowym pracownikom bez kwalifikacji. Tylko dobra firma ochroniarska może zapewnić nam pełne bezpieczeństwo oraz profesjonalną obsługę. Pracownicy powinni posiadać wiedzę techniczną, znać obowiązujące przepisy prawa i posiadać uprawnienia, które w razie konieczności pomogą udzielić pierwszej pomocy. Praca w ochronie wymaga też posiadania dobrej kondycji fizycznej i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Dobry pracownik firmy ochroniarskiej to taki, który znajdzie się w każdej sytuacji i wypracuje rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo. Funkcjonowanie firmy ochroniarskiej wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku, kiedy pracownik ochrony w celu realizacji swoich zadań jest zmuszony do podjęcia interwencji, wskutek czego doprowadzi do zniszczenia lub naruszenia mienia. Odszkodowanie pozwoli pokryć szkody i zapewnia bezpieczeństwo działalności firmy.