> > 36-struktura-organizacji-ochrony-fizycznej

Ochrona osób fizycznych wymaga odpowiedniej organizacji. Działanie firm ochroniarskich wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego każdy krok i ruch powinien być zaplanowany oraz przeprowadzony przez osoby do tego przeszkolone. Na czym polega struktura organizacji ochrony fizycznej? Na co możemy liczyć, decydując się na współpracę z ochroniarzem?

Bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych to jedna z największych wartości. W niektórych sytuacjach jego zapewnienie wymaga podjęcia współpracy z firmą ochroniarską i specjalistami zawodowo zajmującymi się dbaniem o nasze dobro i mienie. W jaki sposób one działają? Jak organizowana jest taka ochrona? Na co należy się przygotować?

Elementy ochrony fizycznej

Decydując się na współpracę z agencją ochrony, możemy mieć pewność, że zajmą się nami osoby doświadczone oraz regularnie poszerzające swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o nasze zdrowie i życie. Ochrona osobista wiąże się z obecnością wyszkolonego ochroniarza, który zazwyczaj jest byłym policjantem czy pracownikiem służb specjalnych. Należy mieć jednak świadomość, że zanim stanie on obok nas w sytuacji, która tego wymaga i będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem, podejmowany jest szereg dodatkowych czynności mających zagwarantować nam spokój i właściwą ochronę. Przede wszystkim konieczne jest przygotowanie szczegółowego planu ochrony, który będzie uwzględniał wszystkie potencjalnie możliwe zagrożenia. Planowanie operacji to niezwykle ważny element ochrony, gdyż należy wziąć pod uwagę najmniejsze szczegóły i pozornie nieistotne informacje, poznać teren, na którym będzie przebywać osoba ochraniana oraz okoliczności wydarzenia, podczas którego tej ochrony będzie wymagać. To współpraca koordynatorów, szefów zmian, agentów ochrony i klienta. W dalszej fazie włączane w planowanie są osoby odpowiedzialne za monitoring całego wydarzenia oraz grupy interwencyjne. Wszystkie czynności podejmowane są w porozumieniu i za zgodą klienta.

Zakres ochrony fizycznej

Ochrona może być doraźna lub ciągła i całodobowa. W zależności od wymagań oferowany jest różny jej zakres. Celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i nietykalności osoby chronionej. Usługa kierowana jest do osób ze świata polityki, sportu, prawa, aktorów i znanych osobistości, jak również obywateli i przedsiębiorców. Osoby prowadzące swoje firmy czasami organizują duże transakcje finansowe i potrzebują ochrony przy podpisywaniu umów, przewozie środków pieniężnych czy zakupie sprzętu. Agencje ochrony często w zakresie swoich usług mają możliwość wynajęcia uzbrojonego kierowcy z samochodem lub bez co podnosi rangę biznesowych negocjacji i gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku przewożenia ważnych dokumentów, informacji czy produktów jak np. wynalazki, patenty czy luksusowe dobra. Co ważne, ochroną objęty jest klient, jak i cała jego rodzina, zatem ostateczny zakres usług omawiany jest bezpośrednio ze zleceniodawcą.