> > 38-monitoring-jako-metoda-zabezpieczenia-obiektu

Monitoring to doskonała metoda zabezpieczania obiektów przed niechcianym wtargnięciem na ich teren osób do tego nieupoważnionych. Jest to zorganizowany sposób obserwacji, prowadzony w sposób ciągły.

Rejestracja zdarzeń odbywa się przy wykorzystaniu kamer, które można umieścić w różnych miejscach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki takiemu systemowi nadzoru możliwe jest ciągłe obserwowanie objętego ochroną terenu. Wyróżniamy kilka rodzajów monitorowania w systemach bezpieczeństwa: z ciągłym nadzorem (kiedy pracownicy agencji ochrony na bieżąco dokonują analizy obserwowanego materiału), bez nadzoru (materiał obserwacyjny jest zapisywany na wybranych nośnikach i następnie gromadzony) oraz mieszany.

Dlaczego monitoring to doskonała metoda zabezpieczenia obiektów?

Nasza agencja ochrony świadczy usługi monitoringu, ponieważ jest to sprawdzony i skuteczny sposób na zabezpieczenie obiektów. Monitoring prowadzony jest nieustannie przez 24 godziny na dobę, dzięki czemu żadne zdarzenie nie przejdzie niezauważone, a nikt niepowołany nie będzie mógł dostać się do chronionego obiektu. Zainstalowany przez nas system kamer permanentnie rejestruje wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w obserwowanych strefach. Naszym klientom proponujemy usługi z zakresu nadzoru ciągłego. Materiał obserwacyjny rejestrowany przez kamery jest na bieżąco analizowany przez naszych pracowników, którzy w razie jakichkolwiek niepokojących wydarzeń wysyłają do obiektu uzbrojony patrol interwencyjny. 

Jest to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu każdy napad, sabotaż, włamanie, kradzież czy pożar będzie natychmiast zauważony, a z naszej siedziby błyskawicznie wyruszy pod wskazany adres sprawna i uzbrojona grupa interwencyjna. W jej skład wchodzą wyszkoleni pracownicy, którzy są wyposażeni w nowoczesne środki łączności, broń palną i środki przymusu bezpośredniego. Równocześnie operator pracujący w naszej stacji monitoringu powiadamia o zdarzeniu stosowne służby. W zależności od zaistniałej sytuacji może być to policja, straż pożarna bądź pogotowie ratunkowe, gdy operator zauważy niepokojące zachowanie kogoś będącego w zasięgu kamer (np. omdlenie). Informacja o zagrożeniu jest również wysyłana do wszystkich upoważnionych do tego przez klienta osób. 

Z jakich elementów składa się system monitoringu?

System monitoringu składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Są to układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorcze stacje komputerowe, których zadaniem jest przekazywanie wszystkich informacji napływających z obserwowanych miejsc przez układy elektroniczne do stacji monitorowania. Taka forma ochrony jest nie tylko skuteczna, ale także niedroga, dzięki czemu może z niej skorzystać większość firm i osób prywatnych.