> > 40-jak-dzialaja-patrole-interwencyjne

Ochrona osób i mienia ze względu na charakterystykę zadań, jakie obejmuje, składa się z różnych formacji, nastawionych na kilka typów działań. Jedną z nich jest patrol interwencyjny, którego zadaniem jest przede wszystkim szybka reakcja w sytuacji zagrożenia. Tworzą go osoby z doświadczeniem, ale również uprawnieniami i wyposażone w środki łączności, oraz prewencji.

Patrol interwencyjny – kiedy jest potrzebny?

Agencje ochrony świadczą usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nastawione na współpracę z osobami indywidualnymi, firmami, celebrytami i politykami. Każda z tych grup wymaga innego rodzaju asysty, dlatego pracownicy takich firm szkoleni są z bardzo różnych dziedzin. Jedną z formacji, która cieszy się zainteresowaniem, jest patrol interwencyjny. Zadaniem grupy utworzonej z doświadczonych pracowników z licencją ochrony jest natychmiastowe reagowanie na włamanie, napad, kradzież czy akty wandalizmu. Od skuteczności jej działania może zależeć czyjeś życie, więc agencje starannie dobierają oraz szkolą osoby, które będą tworzyć zespół do interwencji.

Patrol wykorzystywany jest też do działań prewencyjnych, czyli mających zapobiegać przestępstwom. Na przykład poprzez obecność podczas sytuacji, które mogą być okazją do działań kryminalnych: otwierania lub zamykania kantorów i sklepów jubilerskich, patrolując obiekty np. podczas ważnych wydarzeń, jak wystąpienia publiczne oraz kontrolując osoby będące na obiekcie np. podczas koncertu czy meczu.

Jak działa taki patrol?

Członkowie takiej grupy korzystają z opracowanych przez agencję procedur. Najpierw zbierają dane na temat sprawy, a w sytuacji zamachu, pościgu i ujmowania sprawców korzystają z dobrze opracowanych strategii, w których każdy odpowiedzialny jest za inne działania. Patrole w ternie tworzą układ, umożliwiający ewentualną interwencję w razie zagrożenia. Ochroniarze wyposażeni są w odpowiedni sprzęt oraz akcesoria ułatwiające realizację zadań, nieustannie szkolą się i ćwiczą swoją sprawność. Dzięki temu osoby korzystające z ich usług mogą czuć się pewnie i bezpiecznie.