> > 43-jakie-uprawnienia-posiada-pracownik-ochrony

Ochroniarz nie jest jeszcze policjantem, ale też nie jest już stróżem. Widać więc osoba na takim stanowisku posiada status, który nie jest do końca jasny. Często pojawia się więc pytanie dotyczące posiadanych przez niego uprawnień. Kiedy je przekracza? Kiedy ma prawo użycia broni palnej lub przymusu bezpośredniego? Jego pracę reguluje ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 roku.

Ochrona kwalifikowana i niekwalifikowana

Pracowników ochrony dzieli się na dwie grupy – ochroniarzy niekwalifikowanych i kwalifikowanych. Ci drudzy wpisani są na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Te dwie grupy posiadają różne uprawnienia. Ochroniarz niekwalifikowany nie może stosować przymusu bezpośredniego, jednak ma prawo posiadać przy sobie gaz pieprzowy, który może zastosować w samoobronie. Z ustawy dowiadujemy się o dokładnych prawach, jakie posiada ochroniarz: 

  • ma on prawo określenia, czy konkretna osoba może przebywać na terenie chronionym lub obiekcie, a także wylegitymować ją w celu ustalenia jej tożsamości,
  • jeśli stwierdzi, że dana osoba nie posiada uprawnień, aby przebywać na danym terenie, to może wezwać ją do jego opuszczenia. Podobnie wygląda to w przypadku osób zakłócających porządek,
  • ma prawo zatrzymać osoby, które w oczywisty sposób stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, po zatrzymaniu muszą one zostać jak najszybciej przekazane w ręce policji,
  • ma możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego: kajdanek, paralizatora, gdy zagrożone będą dobra powierzone ochronie, lub w momencie, gdy odpiera atak,
  • w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest użycie broni palnej.

Co warto wiedzieć o pracownikach ochrony?

Przymus bezpośredni i użycie broni palnej budzi często niepokój i niekiedy jest odbierany społecznie jako przekraczanie uprawnień. Jednak ustawodawca, dając takie uprawnienia ochroniarzom kwalifikowanym przekazuje im narzędzia, które pozwalają skutecznie działać w różnych sytuacjach.