ochrona osobista

Bezpieczeństwo to podstawa. Obok monitoringu i patroli firmy ochroniarskiej szczególną jej odmianą jest ochrona osobista.

pracownik ochrony na dachu

Ochroniarz nie jest jeszcze policjantem, ale też nie jest już stróżem. Widać więc osoba na takim stanowisku posiada status, który nie jest do końca jasny. Często pojawia się więc pytanie dotyczące posiadanych przez niego uprawnień. Kiedy je przekracza? Kiedy ma prawo użycia broni palnej lub przymusu bezpośredniego? Jego pracę reguluje ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 roku.

alarm

Kiedy przeprowadzamy się z mieszkania do domu, jednym z tematów, które pojawiają się w naszej głowie jest myśl o tym, że ktoś może zniszczyć nasz majątek. Włamać się, ukraść coś, zdemolować. Już na samą taką myśl robi się nam nieprzyjemnie. Tym bardziej, że w nowym domu mamy nowe sprzęty, meble. Obok instalacji monitoringu warto pomyśleć również o systemie alarmowym. A co on nam da? Jak wybrać odpowiedni system?

patrol

Ochrona osób i mienia ze względu na charakterystykę zadań, jakie obejmuje, składa się z różnych formacji, nastawionych na kilka typów działań. Jedną z nich jest patrol interwencyjny, którego zadaniem jest przede wszystkim szybka reakcja w sytuacji zagrożenia. Tworzą go osoby z doświadczeniem, ale również uprawnieniami i wyposażone w środki łączności, oraz prewencji.

ochrona

Ochrona rezydencji i zapewnienie bezpieczeństwa osobom w niej przebywającym, a także zabezpieczenie wszystkich przedmiotów będących na obszarze obiektu stanowi kluczową kwestię dla każdego właściciela budynku. Z tego powodu podejmuje się najróżniejsze działania mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia włamania, a w konsekwencji zdarzeń niepożądanych.