alarm

Kiedy przeprowadzamy się z mieszkania do domu, jednym z tematów, które pojawiają się w naszej głowie jest myśl o tym, że ktoś może zniszczyć nasz majątek. Włamać się, ukraść coś, zdemolować. Już na samą taką myśl robi się nam nieprzyjemnie. Tym bardziej, że w nowym domu mamy nowe sprzęty, meble. Obok instalacji monitoringu warto pomyśleć również o systemie alarmowym. A co on nam da? Jak wybrać odpowiedni system?

patrol

Ochrona osób i mienia ze względu na charakterystykę zadań, jakie obejmuje, składa się z różnych formacji, nastawionych na kilka typów działań. Jedną z nich jest patrol interwencyjny, którego zadaniem jest przede wszystkim szybka reakcja w sytuacji zagrożenia. Tworzą go osoby z doświadczeniem, ale również uprawnieniami i wyposażone w środki łączności, oraz prewencji.

ochrona

Ochrona rezydencji i zapewnienie bezpieczeństwa osobom w niej przebywającym, a także zabezpieczenie wszystkich przedmiotów będących na obszarze obiektu stanowi kluczową kwestię dla każdego właściciela budynku. Z tego powodu podejmuje się najróżniejsze działania mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia włamania, a w konsekwencji zdarzeń niepożądanych.

monitoring

Monitoring to doskonała metoda zabezpieczania obiektów przed niechcianym wtargnięciem na ich teren osób do tego nieupoważnionych. Jest to zorganizowany sposób obserwacji, prowadzony w sposób ciągły.

ochrona doraźna

Obowiązkiem każdego organizatora imprezy masowej takiej, jak koncert, wydarzenia sportowe czy inne wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla wszystkich osób, które się tam znajdują.